โปรแกรมการจ่ายเงินตอบแทนเมื่อมีการส่งข้อมูลให้กับผู้ให้บริการ (Cost Per Lead (CPL))